ikona Pikona R
183/2005 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
183/2005 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 183/2005 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 5. 2005
Platnost od 12. 5. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany je přírodovědecky nejhodnotnější část geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně členitého území údolí říčky Rokytné, zahloubené v permských slepencích na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy, s výskytem unikátních druhově mimořádně bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a vodního toku, zahrnující řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Účinnost 1.6.2005.