ikona Pikona R
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 634/2004 Sb.
Částka 215
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 16. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 16.1.2005, s výjimkou uvedenou v odstavci 2. (Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.)
Ruší předpis 368/1992 Sb., 81/1995 Sb., 20/1996 Sb., 270/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Novelizován předpisem 217/2005 Sb., 228/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 444/2005 Sb., 545/2005 Sb., 553/2005 Sb., 48/2006 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 130/2006 Sb., 136/2006 Sb., 138/2006 Sb., 161/2006 Sb., 179/2006 Sb., 186/2006 Sb., 215/2006 Sb., 226/2006 Sb., 227/2006 Sb., 235/2006 Sb., 312/2006 Sb., 575/2006 Sb., 106/2007 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb., 374/2007 Sb., 379/2007 Sb., 38/2008 Sb., 88/2008 Sb., 130/2008 Sb., 140/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 297/2008 Sb., 301/2008 Sb., 309/2008 Sb., 312/2008 Sb., 382/2008 Sb., 9/2009 Sb., 41/2009 Sb., 141/2009 Sb., 197/2009 Sb., 206/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 301/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 420/2009 Sb., 132/2010 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb., 160/2010 Sb., 343/2010 Sb., 427/2010 Sb., 30/2011 Sb., 105/2011 Sb., 133/2011 Sb., 134/2011 Sb., 152/2011 Sb., 188/2011 Sb., 245/2011 Sb., 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 262/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 19/2012 Sb., 37/2012 Sb., 53/2012 Sb., 119/2012 Sb., 169/2012 Sb., 172/2012 Sb., 202/2012 Sb., 221/2012 Sb., 225/2012 Sb., 274/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 399/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., 50/2013 Sb., 69/2013 Sb., 102/2013 Sb., 170/2013 Sb., 185/2013 Sb., 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 239/2013 Sb., 241/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 281/2013 Sb., 306/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb., 101/2014 Sb., 127/2014 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 259/2014 Sb., 264/2014 Sb., 267/2014 Sb., 268/2014 Sb., 331/2014 Sb., 81/2015 Sb., 103/2015 Sb., 204/2015 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 268/2015 Sb., 314/2015 Sb., 318/2015 Sb., 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb., 148/2016 Sb., 188/2016 Sb., 229/2016 Sb., 243/2016 Sb., 258/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 319/2016 Sb., 324/2016 Sb., 369/2016 Sb., 63/2017 Sb., 170/2017 Sb., 194/2017 Sb., 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 202/2017 Sb., 204/2017 Sb., 206/2017 Sb., 222/2017 Sb., 225/2017 Sb., 251/2017 Sb., 261/2017 Sb., 289/2017 Sb., 295/2017 Sb., 299/2017 Sb., 302/2017 Sb., 304/2017 Sb., 371/2017 Sb., 90/2018 Sb., 171/2018 Sb., 193/2018 Sb., 286/2018 Sb., 307/2018 Sb., 135/2019 Sb., 176/2019 Sb., 209/2019 Sb., 255/2019 Sb., 277/2019 Sb., 279/2019 Sb., 364/2019 Sb., 368/2019 Sb., 369/2019 Sb., 12/2020 Sb., 115/2020 Sb., 117/2020 Sb., 119/2020 Sb., 334/2020 Sb., 336/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o správních poplatcích.
Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Rozsáhlá příloha (nový sazebník správních poplatků) má celkem téměř 100 stran.

Účinnost

  1. Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení (16.1.2005), s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
  2. Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
  3. Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.