ikona Pikona R
Zrušený - 486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Neplatné znění účinné ke dni 18. 5. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
486/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
ikona P
Číslo předpisu 486/2008 Sb.
Částka 155
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 18. 5. 2018
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 348/2014 Sb., 442/2016 Sb.
Zrušen předpisem 73/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

Účinnost 1.1.2009.