ikona Pikona R
Zrušený - 91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Neplatné znění účinné ke dni 31. 12. 2015
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
91/2010 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
ikona P
Číslo předpisu 91/2010 Sb.
Částka 34
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 1. 3. 2010
Platnost od 2. 4. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 111/1981 Sb.
Provádí předpis 133/1985 Sb.
Zrušen předpisem 320/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Nařízením vlády se stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2011.