ikona Pikona R
44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 44/1988 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon FS
Přijat dne 19. 4. 1988
Platnost od 19. 4. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Pr. př. je v úplném znění 439/1992 Sb.
Opraven předpisem 166/1988 Sb.
Novelizuje předpis 11/1958 Sb.
Ruší předpis 41/1957 Sb.
Novelizován předpisem 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 366/2000 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb., 320/2002 Sb., 150/2003 Sb., 3/2005 Sb., 386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 296/2007 Sb., 265/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 498/2012 Sb., 257/2013 Sb., 89/2016 Sb., 264/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb.
Prováděn předpisem 78/1988 Sb., 80/1988 Sb., 85/1988 Sb., 96/1988 Sb., 104/1988 Sb., 8/1989 Sb., 443/1990 Sb., 99/1992 Sb., 172/1992 Sb., 363/1992 Sb., 364/1992 Sb., 435/1992 Sb., 497/1992 Sb., 617/1992 Sb., 368/2004 Sb., 369/2004 Sb., 98/2016 Sb., 29/2017 Sb.