ikona Pikona R
Zrušený - 78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

Neplatné znění účinné ke dni 31. 8. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov
ikona P
Číslo předpisu 78/2013 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2013
Platnost od 29. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Platnost do 31. 8. 2020
Ruší předpis 148/2007 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 230/2015 Sb.
Zrušen předpisem 264/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví

  1. nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  2. metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  3. vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  4. vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  5. vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
  6. umístění průkazu v budově.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2013.