ikona Pikona R
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov
ikona P
Číslo předpisu 78/2013 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2013
Platnost od 29. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Ruší předpis 148/2007 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 230/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví

  1. nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  2. metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  3. vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  4. vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  5. vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
  6. umístění průkazu v budově.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2013.