ikona Pikona R
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 111/2009 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2009
Platnost od 27. 4. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2010 s výjimkou ustanovení §6, 7 a §63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti 1.1.2010.
Novelizován předpisem 100/2010 Sb., 424/2010 Sb., 263/2011 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 312/2013 Sb., 192/2016 Sb., 298/2016 Sb., 456/2016 Sb., 460/2016 Sb., 251/2017 Sb., 303/2017 Sb., 279/2019 Sb., 12/2020 Sb., 33/2020 Sb., 47/2020 Sb., 51/2020 Sb.
Prováděn předpisem 161/2011 Sb., 359/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o základních registrech.
Předmět úpravy
Tento zákon

  1. vymezuje obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,
  2. zřizuje Správu základních registrů.

Účinnost dnem 1.7.2010, s výjimkou ustanovení §6, §7 a §63 odst. 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1. 2010.