ikona Pikona R
257/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
257/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 257/2013 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 7. 2013
Platnost od 23. 8. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 172/1991 Sb., 200/1994 Sb., 128/2000 Sb., 634/2004 Sb., 183/2006 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Změny:

  • Změny v položce č. 20 a č. 120 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §16 a §25 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §25 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
  • Změna v §16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §8 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
  • Změna v §101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., se slova "příslušnému katastrálnímu úřadu k záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových" nahrazují slovy "osobě oprávněné z předkupního práva a osobám, jejichž nemovitosti předkupní právo zatěžuje. Osoba oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí".

Účinnost změn 1.1.2014.

Poznámky na závěr:
Podle autentického znění, které bylo publikováno v částce 99/2013 Sbírky zákonů, byl zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí přijat 7. července 2013. To koresponduje i se záznamy v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny, kde se u sněmovního tisku 779/0, který byl Sněmovnou postoupen Senátu jako tisk 125/0 mj. podává, že Senát návrh zákona schválil dne 3. července 2013 na své 11. schůzi.
Viz knihovna sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=779

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) však byl přijat až 8. srpna 2013, jak vyplývá jednak z jeho autentického znění, publikovaného v částce 99/2013 Sbírky zákonů, tak i ze záznamů v knihovně sněmovních tisků Poslanecké sněmovny, kde se u sněmovního tisku 778/0, mj. podává, že "Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy" (3.7.2013) a že "O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8.8.2013 na 57. schůzi. Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 1740).".
Viz knihovna sněmovních tisků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778

Ptáme se:
Jak mohla Poslanecká sněmovna dne 3.7.2013, kdy přijala zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí vědět, že zákon o katastru nemovitostí bude skutečně přijat, a to s předstihem 37 dnů?!

  • Senátu se návrh evidentně nezamlouval (viz pozměňovací návrhy).
  • Prezident republiky mohl zákon vetovat.
  • V Poslanecké sněmovně se mohlo od 3. července do 8. srpna 2013 "něco zvrtnout" a návrh zákona vrácený Senátem nemusel být znovu "prohlasován" (schválen).

Buď v Praze 1, Sněmovní ulici čp. 4 sídlí věštkyně Pýthia, která sedě na své trojnožce, ví měsíc dopředu, "jaký zákon projde" a "jaký zákon neprojde", nebo jde prostě o vědomý legislativní "podfuk": "Necháme to chvíli lítat po Senátu, chvíli u prezidenta, co na tom, když měsíc dopředu víme, že to stejně schválíme.

Díky Bohu tato "Věštírna" dne 20.8.2013 sama sebe rozpustila.