ikona Pikona R
193/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
193/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
ikona P
Číslo předpisu 193/2013 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 6. 2013
Platnost od 12. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Ruší předpis 277/2007 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2013.