ikona Pikona R
139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 139/2002 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2002
Platnost od 15. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Novelizuje předpis 229/1991 Sb.
Ruší předpis 284/1991 Sb., 98/1992 Sb., 38/1993 Sb., 221/1993 Sb., 218/1997 Sb., 4/2000 Sb.
Novelizován předpisem 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 53/2004 Sb., 626/2004 Sb., 186/2006 Sb., 531/2006 Sb., 124/2008 Sb., 381/2008 Sb., 227/2009 Sb., 445/2011 Sb., 503/2012 Sb., 280/2013 Sb., 185/2016 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 295/2017 Sb.
Prováděn předpisem 545/2002 Sb., 13/2014 Sb., 227/2018 Sb.