ikona Pikona R
Zrušený - 356/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Neplatné znění účinné ke dni 17. 7. 2009
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
356/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
ikona P
Číslo předpisu 356/2002 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2002
Platnost od 14. 8. 2002
Účinnost od 14. 8. 2002
Platnost do 17. 7. 2009
Ruší předpis REG 918401, 41/1992 Sb., 614/1992 Sb., REG 928407, 279/1993 Sb., 122/1995 Sb., 117/1997 Sb., 97/2000 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 363/2006 Sb., 570/2006 Sb.
Zrušen předpisem 205/2009 Sb.