ikona Pikona R
362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
ikona P
Číslo předpisu 362/2005 Sb.
Částka 125
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 17. 8. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 4. 10. 2005
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Účinnost 4.10.2005.