ikona Pikona R
284/2011 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR

Znění účinné ke dni 11. 6. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
284/2011 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území ČR
ikona P
Číslo předpisu 284/2011 Sb.
Částka 101
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 8. 9. 2011
Platnost od 30. 9. 2011
Účinnost od 1. 10. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4 písm. k) nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 268/2012 Sb., 78/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
Předmět úpravy
Nařízení vlády upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.

Účinnost 1.10.2011, s výjimkou ustanovení §4 písm. k), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.