ikona Pikona R
121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 121/2000 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2000
Platnost od 12. 5. 2000
Účinnost od 1. 12. 2000
Pr. př. je v úplném znění 398/2006 Sb.
Novelizuje předpis 1/1991 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Ruší předpis 35/1965 Sb., 89/1990 Sb., 247/1990 Sb., 86/1996 Sb., 175/1996 Sb.
Novelizován předpisem 81/2005 Sb., 61/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2006 Sb., 168/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 153/2010 Sb., 424/2010 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 18/2012 Sb., 496/2012 Sb., 156/2013 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 228/2014 Sb., 355/2014 Sb., 356/2014 Sb., 250/2016 Sb., 298/2016 Sb., 102/2017 Sb., 183/2017 Sb., 50/2019 Sb., 277/2019 Sb.
Prováděn předpisem 488/2006 Sb.