ikona Pikona R
128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3