ikona Pikona R
194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energi

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energi
ikona P
Číslo předpisu 194/2013 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 6. 2013
Platnost od 12. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Ruší předpis 276/2007 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
§5 - Přechodné ustanovení
Kontroly kotlů provedené podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie podle této vyhlášky.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2013.