ikona Pikona R
146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
ikona P
Číslo předpisu 146/2008 Sb.
Částka 46
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 4. 2008
Platnost od 29. 4. 2008
Účinnost od 14. 5. 2008
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 251/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
§3 - Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 14.5.2008.