ikona Pikona R
405/2011 Sb. - Vyhláška o průmyslové bezpečnosti

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
405/2011 Sb. - Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 405/2011 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška NBÚ
Přijat dne 7. 12. 2011
Platnost od 19. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Ruší předpis 526/2005 Sb., 11/2008 Sb.
Provádí předpis 412/2005 Sb.
Novelizován předpisem 416/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu stanoví

  • vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti,
  • zdůvodnění žádosti podnikatele podle §96 odst. 1 zákona,
  • písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele podle §96 odst. 2 písm. c) zákona,
  • obsah a přílohy žádosti podnikatele podle §96 odst. 4 a 5 zákona,
  • způsob a formu podání žádosti podnikatele,
  • rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele,
  • způsob a formu podání oznámení změn, a
  • bezpečnostní instrukce podle §75a odst. 4 zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).
  2. Vyhláška č. 11/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).

Účinnost 1.1.2012.