ikona Pikona R
16/1997 Sb. - Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
16/1997 Sb. - Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 16/1997 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 1997
Platnost od 24. 2. 1997
Účinnost od 1. 4. 1997
Opraven předpisem REG 981101
Novelizuje předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 320/2002 Sb., 100/2004 Sb.
Prováděn předpisem 82/1997 Sb.