ikona Pikona R
22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Znění účinné ke dni 15. 1. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 22/1997 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Platnost od 27. 2. 1997
Účinnost od 1. 9. 1997
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 20/1993 Sb.
Ruší předpis 30/1968 Sb., 104/1984 Sb., 54/1987 Sb., 84/1987 Sb., 101/1988 Sb., 142/1991 Sb., 479/1992 Sb., 585/1992 Sb., 632/1992 Sb., 232/1993 Sb., 233/1993 Sb.
Novelizován předpisem 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 481/2008 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 34/2011 Sb., 100/2013 Sb., 64/2014 Sb., 91/2016 Sb., 183/2017 Sb., 265/2017 Sb., 277/2019 Sb.
Prováděn předpisem 168/1997 Sb., 169/1997 Sb., 170/1997 Sb., 171/1997 Sb., 172/1997 Sb., 173/1997 Sb., 174/1997 Sb., 175/1997 Sb., 176/1997 Sb., 177/1997 Sb., 178/1997 Sb., 179/1997 Sb., 237/1997 Sb., 238/1997 Sb., 174/1998 Sb., 180/1998 Sb., 14/1999 Sb., 180/1999 Sb., 182/1999 Sb., 198/1999 Sb., 194/2000 Sb., 291/2000 Sb., 293/2000 Sb., 426/2000 Sb., 179/2001 Sb., 181/2001 Sb., 191/2001 Sb., 194/2001 Sb., 210/2001 Sb., 234/2001 Sb., 286/2001 Sb., 358/2001 Sb., 9/2002 Sb., 70/2002 Sb., 163/2002 Sb., 190/2002 Sb., 326/2002 Sb., 339/2002 Sb., 17/2003 Sb., 18/2003 Sb., 19/2003 Sb., 20/2003 Sb., 21/2003 Sb., 22/2003 Sb., 23/2003 Sb., 24/2003 Sb., 25/2003 Sb., 26/2003 Sb., 27/2003 Sb., 42/2003 Sb., 270/2003 Sb., 25/2004 Sb., 154/2004 Sb., 179/2004 Sb., 336/2004 Sb., 453/2004 Sb., 133/2005 Sb., 174/2005 Sb., 365/2005 Sb., 464/2005 Sb., 616/2006 Sb., 176/2008 Sb., 437/2008 Sb., 438/2008 Sb., 486/2008 Sb., 266/2009 Sb., 86/2011 Sb., 208/2011 Sb., 481/2012 Sb., 54/2015 Sb., 55/2015 Sb., 56/2015 Sb., 395/2017 Sb., 63/2018 Sb., 73/2018 Sb., 267/2019 Sb.