ikona Pikona R
254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3 4 5
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5
254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 254/2001 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 6. 2001
Platnost od 25. 7. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení §20 odst. 1 nabývá účinnosti 2.1.2007 a ustanovení §135 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pr. př. je v úplném znění 273/2010 Sb.
Novelizuje předpis 50/1976 Sb., 200/1990 Sb., 500/1990 Sb., 388/1991 Sb., 23/1992 Sb., 114/1995 Sb., 238/1999 Sb., 258/2000 Sb.
Ruší předpis 138/1973 Sb., 130/1974 Sb., 28/1975 Sb., 62/1975 Sb., 63/1975 Sb., 42/1976 Sb., 82/1976 Sb., 99/1976 Sb., 6/1977 Sb., 81/1977 Sb., 35/1979 Sb., 91/1988 Sb., 2/1989 Sb., 281/1992 Sb., 422/1992 Sb., 458/1992 Sb., 14/1998 Sb., 58/1998 Sb., 100/1999 Sb., 176/1999 Sb.
Novelizován předpisem 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 180/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 61/2014 Sb., 64/2014 Sb., 187/2014 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 113/2018 Sb., 312/2019 Sb.
Prováděn předpisem 431/2001 Sb., 432/2001 Sb., 470/2001 Sb., 471/2001 Sb., 20/2002 Sb., 195/2002 Sb., 225/2002 Sb., 236/2002 Sb., 241/2002 Sb., 292/2002 Sb., 293/2002 Sb., 7/2003 Sb., 61/2003 Sb., 71/2003 Sb., 103/2003 Sb., 139/2003 Sb., 140/2003 Sb., 159/2003 Sb., 125/2004 Sb., 391/2004 Sb., 142/2005 Sb., 450/2005 Sb., 23/2007 Sb., 262/2007 Sb., 203/2009 Sb., 393/2010 Sb., 416/2010 Sb., 5/2011 Sb., 24/2011 Sb., 49/2011 Sb., 98/2011 Sb., 155/2011 Sb., 216/2011 Sb., 105/2012 Sb., 123/2012 Sb., 143/2012 Sb., 178/2012 Sb., 262/2012 Sb., 252/2013 Sb., 414/2013 Sb., 46/2015 Sb., 401/2015 Sb., 57/2016 Sb., 79/2018 Sb., 183/2018 Sb., 328/2018 Sb.