ikona Pikona R
121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
121/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
ikona P
Číslo předpisu 121/2016 Sb.
Částka 47
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 2016
Platnost od 18. 4. 2016
Účinnost od 20. 4. 2016
Ruší předpis 326/2002 Sb., REG 02138001
Provádí předpis 90/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
§15 - Přechodná ustanovení
§16 - Zrušovací ustanovení