ikona Pikona R
94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ikona P
Číslo předpisu 94/2016 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Ruší předpis 376/2001 Sb., 502/2004 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 199/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

  1. obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  2. obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  3. obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  4. kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  5. obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  6. obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů,
  7. obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu.

§12 - Zrušovací ustanovení