ikona Pikona R
91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 91/2016 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 15. 4. 2016
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 455/1991 Sb., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7, §11 (změny),
  • §11b - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 12 až 14 se zrušují,
  • vkládá se nový §11d,
  • §18a, §19a (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v §40 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).