ikona Pikona R
97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
97/2016 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
ikona P
Číslo předpisu 97/2016 Sb.
Částka 40
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 16. 3. 2016
Platnost od 6. 4. 2016
Účinnost od 20. 4. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §11 nabývá účinnosti dne 21.4.2016.
Ruší předpis 358/2001 Sb., 416/2003 Sb.
Provádí předpis 90/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Předmět úpravy

 1. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
  1. technické požadavky na výbušniny,
  2. způsob posuzování shody výbušnin,
  3. podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE,
  4. postupy při dodávání výbušnin na trh,
  5. podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.
 2. Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle §4 zákona.
 3. Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy
  1. ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo
  2. ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

§13 - Přechodná ustanovení
§14 - Zrušovací ustanovení