ikona Pikona R
117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
ikona P
Číslo předpisu 117/2016 Sb.
Částka 45
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 2016
Platnost od 18. 4. 2016
Účinnost od 20. 4. 2016
Ruší předpis 616/2006 Sb.
Provádí předpis 90/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
§16 - Přechodná ustanovení
§17 - Zrušovací ustanovení