ikona Pikona R
93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů
ikona P
Číslo předpisu 93/2016 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Novelizuje předpis 374/2008 Sb.
Ruší předpis 381/2001 Sb., 503/2004 Sb., 168/2007 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

  1. Katalog odpadů,
  2. postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
  3. náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

§10 - Zrušovací ustanovení