ikona Pikona R
100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
ikona P
Číslo předpisu 100/2001 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2001
Platnost od 20. 3. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Pr. př. je v úplném znění 49/2010 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 17/1992 Sb., 244/1992 Sb.
Novelizován předpisem 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 436/2009 Sb., 38/2012 Sb., 85/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 39/2015 Sb., 268/2015 Sb., 256/2016 Sb., 298/2016 Sb., 225/2017 Sb., 326/2017 Sb., 225/2019 Sb.
Prováděn předpisem 457/2001 Sb., 353/2004 Sb., 283/2016 Sb., 453/2017 Sb.