ikona Pikona R
68/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Znění účinné ke dni 14. 2. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
68/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ikona P
Číslo předpisu 68/2007 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 3. 2007
Platnost od 4. 4. 2007
Účinnost od 4. 4. 2007
Novelizuje předpis 183/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Změna:

  • v §15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).

Účinnost změn 4.4.2007.