ikona Pikona R
1/1993 Sb. - Ústava České republiky

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1/1993 Sb. - Ústava České republiky
ikona P
Číslo předpisu 1/1993 Sb.
Částka 1
Druh předpisu ústavní zákon ČNR
Přijat dne 16. 12. 1992
Platnost od 28. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 335/1991 Sb.
Ruší předpis 100/1960 Sb., 28/1968 Sb., 143/1968 Sb., 155/1969 Sb., 125/1970 Sb., 50/1975 Sb., 62/1978 Sb., 135/1989 Sb., 161/1989 Sb., 182/1989 Sb., 45/1990 Sb., 46/1990 Sb., 67/1990 Sb., 100/1990 Sb., 102/1990 Sb., 158/1990 Sb., 159/1990 Sb., 161/1990 Sb., 294/1990 Sb., 295/1990 Sb., 376/1990 Sb., 556/1990 Sb., 103/1991 Sb., 326/1991 Sb., 205/1992 Sb., 206/1992 Sb., 211/1992 Sb., 237/1992 Sb.
Novelizován předpisem 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 395/2001 Sb., 448/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb., 98/2013 Sb.
Prováděn předpisem 144/1993 Sb., 11/1996 Sb., 12/1996 Sb., 169/1996 Sb., 292/1996 Sb., 73/1998 Sb., 172/1998 Sb., 267/2000 Sb., 38/2002 Sb., 140/2002 Sb., 184/2002 Sb., 189/2002 Sb., 268/2002 Sb., 32/2003 Sb., 116/2003 Sb., 206/2003 Sb., 273/2003 Sb., 289/2003 Sb., 33/2004 Sb., 55/2004 Sb., 294/2004 Sb., 295/2004 Sb., 415/2004 Sb., 449/2004 Sb., 653/2004 Sb., 370/2005 Sb., 31/2006 Sb., 166/2006 Sb., 273/2006 Sb., 369/2006 Sb., 598/2006 Sb., 17/2007 Sb., 32/2007 Sb., 83/2007 Sb., 262/2008 Sb., 46/2009 Sb., 207/2009 Sb., 37/2010 Sb., 174/2010 Sb., 190/2010 Sb., 207/2010 Sb., 7/2011 Sb., 16/2011 Sb., 224/2012 Sb., 322/2012 Sb., 265/2013 Sb., 266/2013 Sb., 337/2013 Sb., 353/2013 Sb., 24/2014 Sb., 107/2014 Sb., 112/2014 Sb., 125/2014 Sb., 128/2014 Sb., 99/2016 Sb., 138/2016 Sb., 380/2016 Sb., 135/2017 Sb., 275/2017 Sb., 357/2017 Sb., 358/2017 Sb., 41/2018 Sb., 85/2018 Sb., 327/2018 Sb., 9/2019 Sb., 25/2019 Sb., 23/2020 Sb., 169/2020 Sb.