ikona Pikona R
2/1993 Sb. - Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
2/1993 Sb. - Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
ikona P
Číslo předpisu 2/1993 Sb.
Částka 1
Druh předpisu usnesení předsednictva ČNR
Přijat dne 16. 12. 1992
Platnost od 28. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizován předpisem 162/1998 Sb.
Prováděn předpisem 253/2020 Sb.