ikona Pikona R
500/2004 Sb. - Správní řád

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3 4 5
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5
500/2004 Sb. - Správní řád
ikona P
Číslo předpisu 500/2004 Sb.
Částka 174
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Platnost od 24. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2006
Ruší předpis 71/1967 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 384/2008 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 250/2014 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 176/2018 Sb., 12/2020 Sb.
Prováděn předpisem 370/2005 Sb., 520/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon Správní řád.
Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.
S účinností k 1.1.2006 se zrušuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Účinnost 1.1.2006.