ikona Pikona R
111/2004 Sb. - Sdělení o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
111/2004 Sb. - Sdělení o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
ikona P
Číslo předpisu 111/2004 Sb.
Částka 34
Druh předpisu sdělení ministerstva
Přijat dne 25. 2. 2004
Platnost od 10. 3. 2004
Účinnost od 10. 3. 2004
Provádí předpis 266/1994 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách.
Sdělením Ministerstva dopravy se stanoví výčet železničních drah zařazených do evropského železničního systému.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.