ikona Pikona R
259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ikona P
Číslo předpisu 259/2012 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 7. 2012
Platnost od 26. 7. 2012
Účinnost od 1. 8. 2012
Ruší předpis 191/2009 Sb.
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Novelizován předpisem 283/2014 Sb., 85/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2012.