ikona Pikona R
222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb
ikona P
Číslo předpisu 222/2009 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 28. 12. 2009
Novelizován předpisem 247/2011 Sb., 278/2013 Sb., 126/2016 Sb., 188/2016 Sb.
Prováděn předpisem 248/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o volném pohybu služeb.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

Účinnost 28.12.2009.