ikona Pikona R
Zrušený - 190/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Neplatné znění účinné ke dni 9. 5. 2013
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
190/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
ikona P
Číslo předpisu 190/2002 Sb.
Částka 79
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 10. 4. 2002
Platnost od 21. 5. 2002
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro stavební výrobky k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější, s výjimkou ustanovení § 2 písm. b), § 3 odst. 5 a § 6, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 1 odst. 3 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. - 21.4.2004
Platnost do 9. 5. 2013
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 251/2003 Sb., 128/2004 Sb.
Zrušen předpisem 100/2013 Sb.