ikona Pikona R
480/2012 Sb. - Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
480/2012 Sb. - Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
ikona P
Číslo předpisu 480/2012 Sb.
Částka 182
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2012
Platnost od 31. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Ruší předpis 213/2001 Sb., 425/2004 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 309/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví

  1. rozsah energetického auditu a energetického posudku,
  2. obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a
  3. obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.

§8 - Přechodná ustanovení

  1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
  2. Energetický audit prováděný z hlediska zavedení dodávek tepla nebo výroby elektřiny, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky za účelem uvedeným v §9a odst. 1 písm. b) nebo c) zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
  2. Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Účinnost 1.1.2013.