ikona Pikona R
55/1996 Sb. - Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Znění účinné ke dni 12. 2. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
55/1996 Sb. - Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
ikona P
Číslo předpisu 55/1996 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška ČBÚ
Přijat dne 7. 2. 1996
Platnost od 15. 3. 1996
Účinnost od 1. 7. 1996
Opraven předpisem REG 963401
Ruší předpis 7/1987 Ú.v.ČSR
Provádí předpis 61/1988 Sb.
Novelizován předpisem 238/1998 Sb., 144/2004 Sb., 298/2005 Sb., 265/2012 Sb.