ikona Pikona R
216/2011 Sb. - Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
216/2011 Sb. - Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
ikona P
Číslo předpisu 216/2011 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 7. 2011
Platnost od 21. 7. 2011
Účinnost od 1. 8. 2011
Ruší předpis 195/2002 Sb.
Provádí předpis 254/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Vyhláškou Ministerstva zemědělství se stanoví náležitosti manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
§4 - Přechodné ustanovení
Manipulační a provozní řády vypracované a schválené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.
§5 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2011.