ikona Pikona R
211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 211/2000 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 21. 7. 2000
Novelizuje předpis 171/1991 Sb.
Novelizován předpisem 391/2002 Sb., 482/2004 Sb., 61/2005 Sb., 179/2005 Sb., 71/2010 Sb., 239/2012 Sb., 276/2012 Sb., 111/2018 Sb., 307/2018 Sb., 113/2020 Sb.
Prováděn předpisem 481/2000 Sb., 80/2001 Sb., 299/2001 Sb., 396/2001 Sb., 466/2001 Sb., 97/2002 Sb., 396/2002 Sb., 104/2003 Sb., 146/2003 Sb., 369/2003 Sb., 370/2004 Sb., 616/2004 Sb., 28/2006 Sb., 63/2006 Sb., 333/2009 Sb., 284/2011 Sb., 468/2012 Sb., 100/2016 Sb., 390/2017 Sb., 136/2018 Sb., 112/2019 Sb., 16/2020 Sb.