ikona Pikona R
207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 207/2000 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 10. 2000
Poznámka k účinnosti §24 odst. 2 nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii.
Novelizuje předpis 527/1990 Sb.
Novelizován předpisem 474/2004 Sb., 501/2004 Sb., 59/2005 Sb., 221/2006 Sb., 303/2013 Sb., 183/2017 Sb., 196/2017 Sb.