ikona Pikona R
40/2009 Sb. - Trestní zákoník

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40/2009 Sb. - Trestní zákoník
ikona P
Číslo předpisu 40/2009 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 1. 2009
Platnost od 9. 2. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Opraven předpisem REG 15098001
Ruší předpis 165/1950 Sb., 140/1961 Sb., 120/1962 Sb., 53/1963 Sb., 56/1965 Sb., 148/1969 Sb., 45/1973 Sb., 113/1973 Sb., 10/1989 Sb., 30/1989 Sb., 175/1990 Sb., 456/1990 Sb., 545/1990 Sb., 557/1991 Sb., REG 913302, 392/1992 Sb., 65/1994 Sb., 72/1997 Sb., 253/1997 Sb., 92/1998 Sb., 10/1999 Sb., 96/1999 Sb., 114/1999 Sb., 327/1999 Sb., 405/2000 Sb., 139/2001 Sb., 134/2002 Sb., 412/2002 Sb., 482/2002 Sb., 91/2004 Sb., 692/2004 Sb., 320/2006 Sb., 343/2006 Sb., 271/2007 Sb.
Novelizován předpisem 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 193/2012 Sb., 360/2012 Sb., 390/2012 Sb., 399/2012 Sb., 494/2012 Sb., 105/2013 Sb., 241/2013 Sb., 259/2013 Sb., 22/2014 Sb., 141/2014 Sb., 267/2014 Sb., 86/2015 Sb., 165/2015 Sb., 377/2015 Sb., 47/2016 Sb., 150/2016 Sb., 163/2016 Sb., 188/2016 Sb., 321/2016 Sb., 323/2016 Sb., 455/2016 Sb., 55/2017 Sb., 58/2017 Sb., 204/2017 Sb., 287/2018 Sb., 315/2019 Sb., 114/2020 Sb., 165/2020 Sb., 312/2020 Sb.
Prováděn předpisem 453/2009 Sb., 454/2009 Sb., 455/2009 Sb., 467/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon trestní zákoník.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - §419
Přechodné ustanovení

Trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
 2. Zákon č. 53/1963 Sb., kterým se mění §203 trestního zákona.
 3. Zákon č. 56/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 4. Zákon č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 45/1973 Sb.
 5. Zákon č. 45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a zákona č. 290/1993 Sb.
 6. Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
 7. Zákon č. 545/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 8. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
 9. Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 92/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Zákon č. 96/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zákon č. 327/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zákon č. 405/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zákon č. 91/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Zákon č. 692/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Zákon č. 320/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Zákon č. 343/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Zákon č. 271/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění zákona č. 140/1961 Sb.
 22. Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, ve znění zákona č. 37/1989 Sb.
 23. Zákon č. 482/2002 Sb., o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona.
 24. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona.
 25. Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nařízení vlády č. 114/1999 Sb.
 26. Nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb., a nařízení vlády č. 444/2003 Sb.