ikona Pikona R
503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
ikona P
Číslo předpisu 503/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Opraven předpisem REG 18035001
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 63/2013 Sb., 66/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
PŘEDMĚT ÚPRAVY

 1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje obsahové náležitosti
  1. žádosti o územně plánovací informaci,
  2. žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
  3. informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
  4. jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
  5. informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
  6. oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
 2. Tato vyhláška dále upravuje náležitosti obsahu
  1. veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
  2. územního opatření o stavební uzávěře,
  3. územního opatření o asanaci území.

Účinnost 1.1.2007.