ikona Pikona R
184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
ikona P
Číslo předpisu 184/2006 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Platnost od 11. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 122/1984 Sb.
Novelizován předpisem 185/2006 Sb., 171/2009 Sb., 167/2012 Sb., 405/2012 Sb., 49/2016 Sb., 225/2017 Sb., 169/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje podmínky
    1. odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
    2. poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
    3. zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.
  2. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy nejsou tímto zákonem dotčena.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 122/1984 Sb.
, o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim (účinnost této změny dnem 1.1.2007).

Účinnost 1.1.2007.