ikona Pikona R
Zrušený - 86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Neplatné znění účinné ke dni 31. 8. 2012
1 2 3 4
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4
86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
ikona P
Číslo předpisu 86/2002 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 2. 2002
Platnost od 12. 3. 2002
Účinnost od 1. 6. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 19, 21, 22 a 37 nabývají účinnosti dnem 1.1.2003.
Platnost do 31. 8. 2012
Pr. př. je v úplném znění 472/2005 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb.
Ruší předpis 309/1991 Sb., 389/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb., 211/1994 Sb., 212/1994 Sb., 86/1995 Sb.
Novelizován předpisem 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 385/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 180/2007 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 483/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 172/2010 Sb., 173/2010 Sb., 77/2011 Sb., 91/2011 Sb., 221/2011 Sb., 288/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Prováděn předpisem 350/2002 Sb., 351/2002 Sb., 352/2002 Sb., 353/2002 Sb., 354/2002 Sb., 355/2002 Sb., 356/2002 Sb., 357/2002 Sb., 358/2002 Sb., 553/2002 Sb., 112/2004 Sb., 66/2005 Sb., 117/2005 Sb., 362/2006 Sb., 455/2006 Sb., 597/2006 Sb., 615/2006 Sb., 146/2007 Sb., 372/2007 Sb., 13/2009 Sb., 205/2009 Sb., 279/2009 Sb., 337/2010 Sb., 199/2011 Sb., 446/2011 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.