ikona Pikona R
359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
359/2011 Sb. - Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu 359/2011 Sb.
Částka 126
Druh předpisu vyhláška ČÚZK
Přijat dne 24. 11. 2011
Platnost od 2. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 111/2009 Sb.
Novelizován předpisem 415/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního stanoví

  1. způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
  2. způsob zápisu adresy,
  3. postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,
  4. způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
  5. způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
  6. úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
  7. způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.

Účinnost 1.1.2012.