ikona Pikona R
552/1990 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Znění účinné ke dni 12. 2. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
552/1990 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
ikona P
Číslo předpisu 552/1990 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 1990
Platnost od 27. 12. 1990
Účinnost od 27. 12. 1990
Novelizuje předpis 19/1979 Sb.