ikona Pikona R
312/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
312/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 312/2019 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 1. 2. 2020
Novelizuje předpis 254/2001 Sb., 183/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Změny:

  • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodná ustanovení