ikona Pikona R
193/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
193/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
ikona P
Číslo předpisu 193/2007 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 7. 2007
Platnost od 31. 7. 2007
Účinnost od 1. 9. 2007
Ruší předpis 151/2001 Sb., 152/2001 Sb., 153/2001 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropských společenství. Stanoví požadavky na účinnost užití energie v nově zřizovaných zařízeních pro rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod tepelné energie a chladu, a na vybavení těchto zařízení tepelnou izolací, regulací a řízením u
  1. parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé vody a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí,
  2. předávacích nebo výměníkových stanic,
  3. zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovách.
 2. Dále tato vyhláška stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody.
 3. Tato vyhláška se vztahuje na rozvodná tepelná zařízení a vnitřní rozvody tepelné energie a chladu sloužící k dodávkám tepelné energie bytovým objektům nebo společně bytovým objektům, pro technologické účely a pro nebytové prostory.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.
 2. Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.

Účinnost 1.9.2007.