ikona Pikona R
182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2 3 4 5 6 7
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5 6 7
182/2006 Sb. - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
ikona P
Číslo předpisu 182/2006 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 3. 2006
Platnost od 9. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2008
Pr. př. je v úplném znění 56/2008 Sb.
Ruší předpis 328/1991 Sb., 476/1991 Sb., 583/1992 Sb., 122/1993 Sb., 238/1996 Sb., 277/1996 Sb., 12/1998 Sb., 214/2000 Sb., 229/2000 Sb., 368/2000 Sb., 45/2001 Sb., 278/2006 Sb.
Novelizován předpisem 312/2006 Sb., 108/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 301/2008 Sb., 458/2008 Sb., 7/2009 Sb., 163/2009 Sb., 217/2009 Sb., 227/2009 Sb., 285/2009 Sb., 241/2010 Sb., 260/2010 Sb., 409/2010 Sb., 69/2011 Sb., 73/2011 Sb., 139/2011 Sb., 188/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 334/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 45/2013 Sb., 185/2013 Sb., 294/2013 Sb., 267/2014 Sb., 375/2015 Sb., 377/2015 Sb., 298/2016 Sb., 64/2017 Sb., 183/2017 Sb., 268/2017 Sb., 283/2017 Sb., 291/2017 Sb., 422/2017 Sb., 182/2018 Sb., 307/2018 Sb., 31/2019 Sb., 80/2019 Sb., 223/2019 Sb., 230/2019 Sb., 119/2020 Sb., 191/2020 Sb.
Prováděn předpisem 311/2007 Sb., 313/2007 Sb., 190/2017 Sb., 121/2019 Sb., 189/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

  1. řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
  2. oddlužení dlužníka.

Účinnost 1.7.2007.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.7.2007):

  1. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
  2. Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
  3. Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání.